پروفایل رضا فرهودی

رضا فرهودی مهندس نقشه برداری
10 سال تجربه 1 پروژه کار کرده تهران

من مهندس نقشه برداری هستم و در زمینه های کاری در مهارت های فوق بسیار توانمند و آماده کار هستم

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید