پروفایل امید خیری

امید خیری gis
1 سال تجربه 0 پروژه کار کرده سیستان و بلوچستان

امید خیری فارغ تحصیل کارشناسی سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی و دانشجوی کارشناسی ارشد سیستم اطلاعات جغرافیایی دانشگاه خوارزمی 

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید