پروفایل جابر خسروی

جابر خسروی
0 پروژه پست شده استخدام 0 مجری گلستان
تاریخ عضویت: دی ۳, ۱۳۹۹

مهندس نقشه برداری و کارشناس ارشد GIS 

۱۰ سال سابقه در شرکت های پیمانکاری و مشاور و همچنین قراردادری با آب منطقه ای گلستان و شهرداری گرگان در زمینه نقشه برداری  GIS 

مهندس ناظر نقشه برداری در پروژه های آب منطقه ای

کار با نرم افزارهای مختلف نقشه برداری مانند Civil3d- ArcGis و غیره

برسی اجمالی پروژه ها

هنوز هیچ فعالیتی ندارید